Oosterwierum 2012

Op 9 juni 2012 was er in  Oosterwierum (Frl) een familiebijeenkomst van de familie Kramer. Ruim vijftig nakomelingen van Frans Kramer en Siebrichje Brandsma verzamelden zich in dorpshuis de Tysker om elkaar weer te ontmoeten en de familiebanden weer te versterken.

Op de mooie terp van Oosterwierum staat een prachtige toren. Daar is ook het graf van Siebrichje Koelman (1786 – 1867) en Assuerus Terwisscha van Scheltinga (1786 – 1857). Hun dochter Apollonia Terwisscha van Scheltinga trouwde met Hendrik Mebius Brandsma. Zij waren de ouders van Siebrichje Brandsma. Beide graven dateren uit het midden van de negentiende eeuw. Ze zijn recent in opdracht van de Stichting Graven en Verhalen prachtig gerestaureerd door Trees Wempe en Paul Reck.

Het weer werkte niet echt mee. Maar bij een striemende regen met een windkracht ruim boven de zes is deze plek aan de rand van de graven van deze twee voorouders in het vlakke Friese land ook fascinerend mooi!

 

 

Maria Sibylla Merian (1647-1717)

’s Middags hield Jetje Boersma een interessante lezing over de geheimzinnige en vrijzinnige Labadisten, een sekte van wederdopers aan het einde van de zeventiende eeuw op het Walta-slot bij het nabijgelegen Wiewerd. Een van hen was Maria Sybille Merian. Zij was een zelfstandige vrouw van goede komaf. Ze inventariseerde en schilderde planten en insecten in Suriname. Daarna werd daarna de grafkelder met de beroemde mummies in het Nicolaaskerkje van Wieuwerd bezocht.

 

Klik hieronder voor de tekst van de lezing van Jeltje Boersma: [wpdm_file id=16]

Uiteraard was er ook ruime gelegenheid om met elkaar bij te praten. Mei sop, sûkerbôle en in slokje!  Een geslaagde dag, georganiseerd door Teja Kramer en Anneke Stockmann.

Foto’s (Teja Kramer):

foto’s Aggie de Bos – Kramer (D): klik hier