Betsie (1857 – 1899)

Betsie Kramer (1857 – 1899) x Ysbrand Jans Galema (1852 – 1891)

 

Heeghout – Half Hichtum.  Ysbrand en Bets stierven beide jong. Een groot gezin met jonge kinderen bleef achter. Veel van de kinderen gingen werken in de opkomende zuivelindustrie, vooral in Brabant.

 

 

 

 

 

 

De jong overleden kinderen hebben een eigen nummering aa t/m ae.

01 Jan Galema (1876 – 1953)
x Jeanette Hesselmans (1886 – 1968):  vier (+) kinderen

02 Frans Galama (1877 – 1945)
x Marie Bruglemans (1886 – 1943): drie kinderen

03 Clasien Galema (1878 – 1974)

04 Sieb Galema (1880 – 1967)
x Sidonius van der Vleugel (1880 – 1996): vijf kinderen

05 Hendrik Galema (1882 – 1945)
x Catharina (Cato) de Wolf (1880 – 1960): twee kinderen

06 Ytje Galema (1883 – 1970)

aa Klaas Galema (1885 – 1891)

ab Johanna Galema (1885 – 1885)

ac Gerard (1886 – 1886)

07 Jo Galema (1887 – 1971)
x Jaap Vallenga (1885 – 1966): vijf kinderen

ad Gerard Galema (1888 – 1888)

ae Fonger Galema (1890 – 1890)

08 Fonger Galema (1891- 1957)
x Anna Hootsmans (1887 – 1931): vijf kinderen
x Maria de Jong (1888 – 1961): –

TOP