Balans 2020

Jaarstukken 2020

voorlopig vastgesteld 8 maart 2021

Inlichtingen en toelichting bij het bestuur van de Stichting Graven en Verhalen.
Gerrit van der Werf, penningmeester: gwerf@ziggo-nl