Balans 2019

Jaarstukken 2019


voorlopig vastgesteld: 30 december 2019

Inlichtingen en toelichting bij het bestuur van de Stichting Graven en Verhalen.
Gerrit van der Werf, penningmeester: gwerf@ziggo.nl