No 15; november 2010. Zuivel

Over Kramers, Zuivel, Zuivelfabrieken en Friese Zuiveldirecteuren.

Inhoud:
. Zuivel-Kramers
. De Vinea Reünie
. Kramer-China fonds
. In memoriam
. Geboren
. Oproep familieberichten
. Het opknappen van de graven in Oosterwierum.