Balans 2014

BALANS opstelling per 31 december 2014
vastgesteld op 17 maart 2015.

Activa Passiva
Liquide
Eigen vermogen
middelen
Rabo rc. € 1.073,99 Algemeen fonds € 7.839,00
Rabo sr €27.669,99 Donaties vh leven € 2.213,93 € 10.052,93
Overl. rente € 193,83
Overl.donaties € 33,00 Voorzieningen
t.b.v.graven
Bijzondere fondsen
Graf FG K x SH B € 4.198,44
Graf YM K x I H € 8.085,70
Graf A TvS x K € 851,33
Graf MF K x E G € 2.300,52
Graf GVDM x JVDW io € 0,00 € 15.435,99
K C F € 3.481,89
€28.970,81 € 28.970,81

 

 

Inlichtingen en toelichting bij het bestuur van de Stichting Graven en Verhalen.
Gerrit van der Werf, penningmeester: gwerf@ziggo.nl