Balans 2013

 

BALANS opstelling per 31 december 2013
vastgesteld op 15 januari 2014.
Activa Passiva
Liquide Eigen vermogen
middelen
Rabo rc. € 1.825,12 Algemeen fonds € 7.534,01
Rabo sr € 23.618,00 Donaties vh leven € 2.284,66 € 9.818,67
Overl. rente € 251,99
Voorzieningen
t.b.v.graven
Bijzondere fondsen
Graf FG K  x SH B € 4.168,75
Graf YM K x I H € 8.050,46
Graf A TvS x K € 845,31
Graf MF K x E G € 2.284,26
Graf GVDM x  JVDW io € 0,00 € 15.348,78
K C F € 527,66
€ 25.695,11 € 25.695,11

Inlichtingen en toelichting bij het bestuur van de Stichting Graven en Verhalen.
Gerrit van der Werf, penningmeester: gwerf@ziggo.nl