Statuten

De kernartikelen uit de oprichtingsakte van de Stichting Graven en Verhalen.
Opgericht op 18 december 2001.

Artikel 2
De stichting heeft ten doel:
1. het behoud van graven van personen uit families, die geworteld zijn in Friesland, die vanwege hun ouderdom of om redenen van historisch, cultureel of maatschappelijk belang naar het oordeel van het bestuur behouden dienen te worden, zijnde onder graven mede urnen begrepen;
2. het verzamelen en behouden van verhalen van families, die geworteld zijn in Friesland;
3. het toegankelijk maken en houden van stambomen en archivalia; en
4. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 6
1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

Voor de volledige tekst van de statuten:
kies download.
[wpdm_file id=3]