Graven in beheer

De Stichting Graven en Verhalen voert het beheer over onderstaande graven. Het doel van het beheer is het behoud van de grafmonumenten en van de geschiedenis van hen die in de graven rusten.  De geldmiddelen om het beheer te realiseren worden voor iedere graf ondergebracht in een afzonderlijk bijzonder fonds.

Blauwhuis:
* Frans Gerrit Kramer en Siebrichje Brandsma .
* Mebius Franciscus Kramer en Elisabeth Galama .
* Michiel Kramer en Pietje Kramer .

Voorburg:
* Ysbrand Kramer en Ida Heems  / Frans Harbers en Ida Kramer.
Oosterwierum:
Assuerus Terwisscha van Scheltinga en Siebrichje Koelman .

Heerenveen:
Gerrit van der Meer en Jourica van der Werf .