De negen familietakken

Frans Gerrits Kramer (1835 – 1914) en Siebrichje Hendriks Brandsma (1835 – 1912) kregen negen kinderen. Alle kinderen trouwden en zo kwam er een groot nageslacht: er waren alleen al 79 kleinkinderen.

In de navolgende pagina’s worden de kinderen (X) de kleinkinderen (Xxx), de achterkleinkinderen (Xxx.xx) en de achter-achterkleinkinderen (Xxx.xx.xx) van Frans en Siebrichje genoemd. Er zijn negen takken: B, H, A, J, G, D, K, M en P. Zij vormen de eerste generatie. Hier zijn dus vier generaties opgenomen.
In de volledige stamboom zijn de latere generaties te vinden!

Betsie Kramer (1857 – 1899)
x Ysbrand Jans Galema (1852 – 1891): dertien kinderen

Hendrik Kramer (1858 – 1952)
x Trude Hettinga (1860 – 1896): vijf kinderen
x Tsjitske Dijkstra (1863 – 1921): –

Apollonia Kramer (1859 – 1927)
x Bauke Sjoerds van der Meer (1857- 1937): negen kinderen

Johanna Kramer(1861 – 1942)
x Johannes Tiel Groenstege (1854 – 1920): elf kinderen

Gerrit Kramer(1866 – 1907)
x Gesine Harbers (1868 – 1957): drie kinderen

Dirk  Kramer(1868 -1941)
x Akke Ysbrands Galama (1879 – 1950): zes kinderen

Klaske Kramer(1870 – 1951)
x Dorus Ferwerda (1867 -1954): twaalf kinderen

Mebius Kramer (1872 – 1943)
x Elisabeth Galama (1875 – 1920): tien kinderen
x Petronella Albada Jelgersma (1887 – 1980): –

Pietje Kramer (1874 – 1918)
x Gerrit van der Werf (1870 – 1937): tien kinderen
( Gerrit hertrouwde in 1922 met Agnes Hesselmann (1882 – 1949): -)

TOP