Balans 2012

 

BALANS opstelling per 31 december 2012
vastgesteld 22 januari 2013.

 

 

 

           

Activa

 

 

Passiva

 

 
Liquide middelen

 

 

Eigen   vermogen

 

 

           
Rabo rc.

€ 1.910,66

 

Algemeen fonds

€ 7.694,96

 

Rabo sr

€ 23.248,09

 

Donaties vh leven

€ 2.446,64

€ 10.141,60

Overl. rente

€ 369,91

 

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen    bijzondere  fondsen    

 

 

 

Graf
FG K x SH B

€ 4.128,43

 

 

 

 

Graf
YM K x I H

€ 8.134,34

 

 

 

 

Graf
A TvS x K

€ 837,75

 

 

 

 

Graf
MF K x E G

€ 2.261,58

€ 15.362,10

 

 

 

K C F

 

€ 25,14

 

€ 25.528,66

 

 

 

€ 25.528,84

Legenda:
FG K x SH B: Frans Kramer en Siebrichje Brandsma, Blauwhuis
YM K x I H: Ysbrand Kramer en Ida Heems, Voorburg
A TvS x K: Assuerus Terwisscha van Scheltinga en Siebrichje Koelman, Oosterwierum
MF K x E G: Mebius Kramer en Elisabeth Galama, Blauwhuis (twee graven + familiegraf)
KCF: Kramer-Chinafonds.

Inlichtingen en toelichting bij het bestuur van de Stichting Graven en Verhalen.
Gerrit van der Werf, penningmeester: gwerf@ziggo.nl