Woonplaatsen Frans en Siebrichje

De woonplaatsen van Frans Kramer en Siebrichje Brandsma.
(kaarten: zie onder)

Rijkstraat 4 te Bolsward

Frans Kramer werd op 6 november 1835 geboren in de manufacturenwinkel aan de Rijksstraat 4 in Bolsward. Het huis was van zijn opa Romkes (mz), een bekend en rijk koopman. Twee weken na zijn geboorte overleed zijn moeder Elisabeth Frans Romkes.

 

 

 

 

 

Longerhouw,
“ten zuiden en ten westen
van de kerk”

Zijn vader hertrouwde in april1836 met Pietje Fongers Huitema, weduwe van weduwe van Dirk Sibles van der Werf met vier kinderen.Zij kregen in december 1836 nog een dochter Trui. Frans en Trui waren halfbroer en halfzus.  Bij het huwelijk in 1836 verhuisde Frans naar een boerderij in Longerhouw waar Pietje al met haar vier kinderen van der Werf woonde. Frans werd meer en meer boer. In 1852 verhuisden ze naar Lonje, zoon Dirk van der Werf blijft boeren op Longerhouw.

Ugoclooster bij Bolsward

 

 

Siebrichje Brandsma werd op 1 april 1835 geboren op Ugoclooster bij Bolsward.

 

 

Grote Klaver

 

Frans en Siebrichje trouwen op 10 mei 1856 en gaan op Grote Klaver wonen.Deze boerderij hadden zijn vader en (stief)moeder in stappen gekocht. De landerijen van Grote Klaver, Longerhouw en Lonje grenzen nagenoeg aan elkaar, net ten westen van Bolsward.

 

 

Jornastate Kramershoek
Kubaard

 

In 1859 verhuizen Frans en Siebrichje naar Kubaard. De boerderij is dan opnieuw gebouwd. Hun eerste twee kinderen, Betsie en Hendrik zijn op Grote Klaver geboren. De andere zeven kinderen in Kubaard. Ze hebben er veertig jaar gewoond, tot 1899. Hun zoon Dirk zette het bedrijf voort.

Heechhout te Bolsward

In 1899 gingen Frans en Siebrichje met hun jonste kinderen wonen op het Heechhout in Bolsward: een boerenhuizinge zonder landerijen.

 

 

ten Broeke
Steenwijkerwold

 

In 1909 kwamen Frans en Siebrichje bij hun dochter Johanna te wonen, in Steenwijkerwold.

 

 

 

 

Graf Frans en Siebrichje
Blauwhuis

 

In 1912  overleed Siebrichje en in 1914 Frans. Ze werden in Blauwhuis begraven.

 

 

 

 

 

 

=====================================================

Kaarten:

Lonje, Grote Klaver en Longerhouw
ten westen van Bolsward

Kramershoek (Jornastate)
Kubaard
bron: anwb routeplanner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ten Broeke
Steenwijkerwold
bron: anwb routeplanner

 

 

 

 

 

 

 

Ugoclooster
noord-oost van Bolsward
bron: anwb routeplanner

 

 

 

 

 

 

TOP
terug